REGULAMIN

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: sobota, 16 marzec 2019 Super User Drukuj

Biblioteka  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

W Bibliotece obowiązuje cisza. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni.

1.Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów.

2.Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.

3.Zbiory biblioteki udostępniane są: w czytelni (na miejscu) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

4.Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, płyty DVD (lektury) na jeden dzień.

5.Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na czas nie dłuższy niż tydzień.

6.Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.

7.Czytelnik (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.

8.W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

9.Wszystkie wypożyczone przez uczniów i nauczycieli materiały (dydaktyczne, edukacyjne i wychowawcze) w danym roku szkolnym, muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.

10.Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć w kwietniu. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.

11.Czytelnicy - uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania (klasowej listy tzw. „obiegowej” potwierdzającej zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów i przedłożenia u wychowawcy klasy.

12.Czytelnicy  - pracownicy i nauczyciele opuszczający szkołę (zmiana pracy, urlop zdrowotny, macierzyński lub rodzicielski, przejście na emeryturę) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

13.Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w działaniach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe i rzeczowe.

Odsłony: 851