POMIESZCZENIE I ZBIORY

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: sobota, 16 marzec 2019 Super User Drukuj
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/1_Folder/8JPG.JPG'

 Biblioteka ZSP im. Józefa Piłsudskiego

  • to swobodne i wolne od dyrektywności audytorium,
  • jest miejscem pracy bibliotekarza z czytelnikiem i zespołem uczniowskim,
  • to idealna przestrzeń do pracy z książką i strefa innowacji dla kreatywnej społeczności szkolnej.

W bibliotece realizowany jest biblioteczny plan pracy i opiekuńczo-wychowawczy plan szkoły, który wspiera młodzież w rozwijaniu zainteresowań i kształtowaniu postaw interpersonalnych. Realizowane są różnorodne działania rozwijające wrażliwość społeczną i kulturową, organizowane są: akcje, spotkania, konkursy, projekty i wystawy: okolicznościowe, dydaktyczne, tematyczne oraz przedsięwzięcia prmujące szkołę w środowisku lokalnym. Podejmowane są działania propagowania i pielęgnowania narodowych i lokalnych tradycji na rzecz budowania dobra wspólnego.

Wypożyczalnia to wydzielona część pomieszczenia bibliotecznego dogodnie usytuowana w centralnej części szkoły na poddaszu w którym przechowywany jest księgozbiór dydaktyczno - edukacyjno - wychowawczy, literatura piękna w języku polskim, angielskim i niemieckim i książki o treści popularno-naukowej i zakresu sztuk pięknych oraz zasoby audiowizualne. 

2

ZBIORY to około 12 tysięcy dokumentów niezależnych od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści. Głównie są to publikacje książkowe dotyczące zagadnień z zakresu dydaktyczno-metodyczych, pedagogiczno-wychowawczych. Znaczna część księgozbioru piśmienniczego to literatura piękna, polska i obca. W zbiorach znajduje się bogaty księgozbiór podręczny zgodny z profilem kształcenia, są to głównie pozycje edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy - nauk przyrodniczych, ścisłych i zawodowych oraz wszelkiego rodzaju encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, albumy z zakresu malarstwa światowego i polskiego.

8JPG.JPG8JPG

Rodzaje zbiorów:

 • Podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej — ogólne i specjalne: encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe oraz atlasy;

 • Podręczniki dla uczniów — 2 komplety do księgozbioru podręcznego (jeden komplet do użytku ucznia, drugi dla nauczycieli);

 • Lektury podstawowe  do języka polskiego po 1 egz. na 2-3 uczniów;

 • Lektury uzupełniające do języka polskiego po 1 egz. na 5-10 uczniów w zależności od liczby oddziałów w danym ciągu klas, stopnia wykorzysty­wania określonych pozycji przez polonistów;

 • Książki pomocnicze do nauczania różnych przedmiotów zatwierdzone przez MEN, literatura popularnonaukowa i naukowa (szczególnie uzupełniające podręczniki naukowe, kompendia i monografie), literatura techniczna - zawodowa polecana przez nauczyciela jako "lektura" obowiąz­kową w danej klasie.

 • Wybrane pozycje beletrystyki pozalekturowej dla młodzieży, klasyki nadającej się dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, literatury pięknej klasycznej i współczesnej po 1-5 egz. (zależnie od poczytności tytułu lub pisarza);

 • Wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;

 • Wydawnictwa o tematyce regionalnej i dotyczące patrona szkoły;

 • Wydawnictwa z pedagogiki, psychologii, dydaktyki, socjologii wychowania, stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i rodziców;

 • Literatura fachowa potrzebna w pracy bibliotekarza;

 • Dokumenty nie piśmiennicze: oglądowo-dźwiękowe: kasety wideo, filmy dźwiękowe zawierające ekranizacje lektur, popularnonaukowe, instruktażowe, dyski komputerowe z programami multimedialnymi.7

 

Odsłony: 898