STATYSTYKA SEMESTRALNA - ROCZNA

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: sobota, 10 czerwiec 2023 Super User Drukuj

STATYSTYKA i SPRAWOZDANIE

za rok szkolny 2022/2023

I. DANE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA dokumentów bibliotecznych

Liczba zapisanych uczniów w bibliotece: 517 (wrzesień 2022)

Liczba czytelników-uczniów: 224

Liczba ogółem wypożyczonych książek przez czytelników-uczniów: 531

Liczba wypożyczeń na jednego czytelnika-ucznia: 2,37%

 kliknij_STATYSTYKA CZYTELNICZA

Wypożyczanie prezencyjnie (na miejscu) według rejestru w księdze czytelni: 360 dokumentów, głównie pomocy egzaminacyjnych do diagnozowania wiedzy przed maturą i na egzaminie dojrzałości.

II. Działania biblioteki szkolnej wspierające proces edukacji.

03.09.2022 (sobota) Gminne Narodowe Czytanie. Uczestniczyłam z grupą uczniów z klasy 1 i 2 LO i 1 TG wydarzeniu kulturalnym, które odbyło się w Lusławicach. Zwiedziliśmy arboretum kompozytora wraz z przewodnikiem, który przybliżył nam historię pięknej ogrodowej przestrzeni w której wypoczywał i tworzył Krzysztof Penderecki. W ogrodowej scenerii wysłuchaliśmy fragmentów „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, w wykonaniu uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości. Na zakończenie skorzystaliśmy z możliwości zwiedzenia ekspozycji multimedialnej pt. „Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku” w budynku Europejskiego Centrum Muzyki. W Lusławicach spędziliśmy miło czas i uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu czytelniczym.

14.09.2022 (środa) Kiermasz podręczników - przygotowanie i przeprowadzenie w czytelni akcji sprzedaży i zakupu używanych podręczników. Głównym celem akcji, było umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom klas pierwszych i uczniom klas programowo wyższych. Kiermasz odbył się według zasad zawartych w regulaminie, który prezentowany był stronie www biblioteki i na tablicy informacyjnej przed wejściem do biblioteki.                              

Od września do czerwca prowadziłam Gazetkę Biblioteczno-Tematyczną poświęconą różnym wydarzeniom: (wrzesień) „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza - 200. rocznica ich powstania. (październik) „Co upamiętnia Dzień Edukacji Narodowej”. (listopad) „Jak być dziś patriotą”. (grudzień) Polskie tradycje wigilijne. (styczeń) „Żyliśmy wśród was” - Getto Żydów w Zakliczynie. (marzec) „Z miłości do Polski - dziewczyny AK”. (kwiecień) „Jan Paweł II papież - pielgrzym”. (maj) „Skąd się wzięło święto Mamy”. (czerwiec) „Czytanie to uniwersytet myślenia” - dzień otwarty w bibliotece. Prowadzona była także Gazetka Informacyjna na której zamieszczano bieżące komunikaty, ogłoszenia, informacje dotyczące biblioteki, egzaminów maturalnych i szkoły. Cel: promocja czytelnictwa, biblioteki i szkoły.

Od września do października odbyły się zajęcia biblioteczne w pierwszych klasach LO, Technikum i Branżowej szkoły. Przeprowadziłam z uczniami spotkania, które miały na celu zaprezentowanie i zaproszenie do szkolnej biblioteki jako cichego, spokojnego miejsca, gdzie czytelnicy spotkają się z miłą, fachową poradą i obsługą.  Dokonałam też prezentacji czytelni i klubu młodzieżowego strefy przeznaczonej dla osób kreatywnych, lubiących swobodną wymianę myśli i pracę w małych  grupach.  

Od 28 do 30 września obyła matura próbna w czytelni. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem dojrzałości. Diagnozę wiedzy przeprowadzono z j. polskiego,  matematyki i j. angielskiego na poziomie podstawowym.

29 września czytelnia była też miejscem prezentacji wiedzy ortograficznej. Miłośnicy ortografii pisali dyktando niepodległościowe „Po polsku o historii”.

27 października (czwartek) odbyła się wycieczka do Krakowa na Targi Książki pod opieką organizatorów, pani Anny Świerczek-Luna i moją. Ponad 50 uczniów z liceum, technikum i szkoły branżowej wzięła udział w 25 odsłonie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, inspirowaną polskim romantyzmem i 200 rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu targów. Degustowaliśmy pyszny tort przygotowany specjalnie na tą okoliczność, potem udaliśmy się na spotkanie z wydawcami, księgarzami i pisarzami. Uczestnicząc w tym wielkim czytelniczym wydarzeniu, spędziliśmy miło czas i kupiliśmy ulubione książki.

10 listopada (czwartek) - Święto Patrona Szkoły. Przygotowałam wybranych uczniów klas pierwszych i zespół pocztu sztandarowego do ślubowania. Urocze ślubowanie na sztandar szkoły odbyło się według ceremoniału szkolnego z udziałem uczniów pocztu którzy wystąpili w reprezentacyjnych mundurach wojskowych. Był to najważniejszy moment uroczystości. Uczniowie pocztu także pełnili wartę honorową przy Galerii Wielkich Polaków i przed Józefem Piłsudskim w holu głównym szkoły podnosząc rangę święta patrona Szkoły.

12 – 14 i 19 – 21 grudnia odbyła się diagnoza umiejętności i wiedzy w czytelni. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem dojrzałości z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, geografia, biologia i chemia na poziomie  rozszerzonym.

24 marzec - wyjście do kina „Za rogiem” z uczniami klasy 1 TBM na polski  film. pt. „Joohny” reż. Daniela Jaroszka. Uczniowie oglądnęli film oparty na prawdziwej historii księdza Jana Kaczkowskiego. Cel: film jako ważne narzędzie edukacyjne które wzrusza, uczy pokory, szacunku do człowieka i niesienia pomocy.  

18 kwietnia - promocja biblioteki w Dniu Otwartym Szkoły. Opracowanie i zamieszczenie relacji z wydarzenia na stronie www.biblioteka.zsp-zakliczyn.pl

10,11,16 maj - nadzorowanie pisemnej matury  z j. niemieckiego, biologii i geografii pozom rozszerzony.

18 maj (czwartek) pomoc w realizacji filmiku reklamującego i promującego bibliotekę szkolną ZSP Zakliczyn.

07 czerwiec (środa) - pomoc w realizacji gminnej wycieczki do Warszawy (ponad 100 uczniów) zorganizowanej przez Pana Dawida Chrobaka Burmistrza miasta i gminy Zakliczyn. Wycieczka byłą formą nagrody dla uczniów pocztu sztandarowego którzy reprezentowali społeczność szkolną ZSP w uroczystościach państwowych, powiatowych i gminnych. Opracowałam obszerną relację z odbytej wycieczki która zamieszczona została w zakliczyńskim periodyku „Głosiciel” oraz na stronie szkoły i biblioteki.

III. Działania na rzecz szkoły i współpracy w środowisku lokalnym, wynikające z planu pracy szkoły.

Opieka nad sztandarem i pocztem sztandarowym który pełni funkcję reprezentacyjną. Uczestnictwo i reprezentowanie szkoły w gminno-powiatowych i państwowych uroczystościach patriotyczno-religijnych:

01.09.2022. organizacja uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego ze sztandarem szkoły w sali widowiskowo-sportowej. 

12.09.2022 udział w uroczystym otwarciu boiska sportowego przy szkole.

11.09.2022 reprezentowanie szkoły w powiatowej i gminnej uroczystości patriotycznej w Rudzie Kameralnej pamięci majora Jana Dubaniowskiego w rocznicę śmierci Żołnierza Niezłomnego. Udział w polowej mszy św. Zapalenie znicza w miejscu śmierci "Salwy"; złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra i jego żołnierzy w Rudzie; Uczestnictwo w spotkaniu i wysłuchaniu wspomnień o majorze. Oglądnięcie inscenizacji historycznej  walk NSZ w Małopolsce przygotowaną przez GRH „Żandarmeria”.

25.09.2022 reprezentowanie szkoły w powiatowej i gminnej uroczystości patriotycznej w Jamnej 78. rocznicę pacyfikacji wsi i bitwy batalionu „Barbara” 16 p.p. AK. Złożenie hołdu i kwiatów u stóp pomnika ofiar, uczestnictwo w mszy św. odprawionej na ołtarzu polowym „Pod dębem”, udział w spotkaniu refleksyjnym koło Domu bł. Czesława m.in. z  synem płk. Jerzego Pertkiewicza „Drzazgi”. Spotkanie miało na celu budzenie świadomości i poznawanie prawdy o historii własnego regionu. Wzmacnianie właściwych postaw patriotycznych.

01.10.2022 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości patriotycznej w Woli Sróskiej 78. rocznicy ataku hitlerowskiego na szpitalik partyzancki AK w lasach Woli Stróskiej. Udział w apelu poległych partyzantów, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na "symbolicznym' grobie Władysława Mossoczego. Udział w polowej mszy św. koło leśnego szpitalika poległych żołnierzy AK. Cel:  Kreowanie szacunku wobec tradycji, przeszłości, symboli narodowych, promowanie postaw patriotycznych.

22.10.2022 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości patriotycznej w Charzewicach pamięci poległych żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich podczas bitwy 19 listopada 1914 roku. Oddanie honorów, udział w polowej mszy w „Czarnym lesie”. Zwiedzanie „Mogił pamięci” - utrwalenie wiedzy o wydarzeniu historycznym.

30.10.2022 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości patriotycznej w Słonej 78. rocznicy ataku hitlerowskiego na pluton ,,Radomyśl" batalionu „Barbara” 16 p.p. Armii Krajowej. Złożenie hołdu i kwiatów u stóp pomnika ofiar, zapalenie zniczy, uczestnictwo w polowej mszy św. odprawionej w intencji poległych żołnierzy. Refleksja w miejscu pamięci, utrwalanie wiedzy o wydarzeniu historycznym.

11.11.2022 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości w Zakliczynie. 104 rocznica Odzyskania Niepodległości. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie. Manifestacji na rynek pod pomnik pomordowanych i poległych za Ojczyznę. Złożenie wiązanek u stóp pomnika. Udział w koncercie patriotycznym.

26.01.2023 pomoc w przygotowaniu i udział w państwowej uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci ofiar niemieckich zbrodni – Żydów i Polaków z Zakliczyna i okolic. Według opracowanego scenariusza ceremoniału odsłonięcia pomnika, pełnienie przez uczniów warty honorowej i prezentacja pocztu sztandarowego szkoły podczas uroczystości. Uczestnictwo zespołu pocztu w sesji historycznej w ratuszu, wysłuchanie wykładu Romana Gieronia z IPN Kraków i Adama Bartosza z muzeum okręgowego w Tarnowie.

05.03.2023 reprezentowanie społeczności szkolnej w gminnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Udział we mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie, sprawowanej w intencji mjra Jan Dubaniowski "Salwy" i wszystkich żołnierzy niezłomnych oraz w intencji Ojczyzny o pokój, zapalenie zniczy na grobie majora Dubaniowskiego w Zakliczynie.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego byli: Natalia Stanuszek, Julia Korzeniowska, Paulina Mytnik, Justyna Jankoś z 2 LO, Anna Wieloszyńska, Oliwia Mikołajczyk, Marcel Budzyński z 1LO, Adrian Makówka, Krystian Ziółkowski 1TBM, Konrad Gierałt 2B i Filip Rzepecki 2TBM.

Prezentowanie sztandaru szkolnego przed każdą oficjalną uroczystością było poprzedzone szczegółowym instruktażem i praktycznymi ćwiczenia z zakresu musztry. Wyuczone umiejętności zespół pocztu prezentował w indywidualnych i zespołowych wystąpieniach publicznych na uroczystościach szkolnych, okolicznościowych, patriotycznych i religijnych.

 IV. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE

 • Udział w radach pedagogicznych: potwierdzone listą obecności.
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ZSP potwierdzone listą obecności.                                                                                                                                               
   
  V.PRACE ZWIĄZANE ZE ZBIORAMI
 • Gromadzenie: od września do czerwca 2022/2023 r. uzupełniono lektury i podręczniki do nowej podstawy programowej.
 • Ewidencja zbiorów: Wpisu nabytków do głównej księgi inwentarzowej MOL Optivum [Księgi inwentarzowe - egzemplarze] dokonano na podstawie otrzymanych książek i rachunków (faktur VAT). Rachunki opisano i przekazano do księgowości - w bibliotece przechowuje się kopie zaksięgowanych faktur wg. art. 112aa ust. 1.
 • Opracowanie zbiorów: Bieżące nabytki skatalogowano w komputerowym systemie „ MOL” – do każdej książki sporządzono opisy bibliograficzne zgodnie z obowiązującą normą BN, umożliwiające zidentyfikowanie zakupiony dokument. Oznakowano każdy egzemplarz okrągłą pieczęcią biblioteczną w trzech miejscach (na odwrocie karty tytułowej, wybranej stronie i na końcu tekstu), odręcznie wpisano w miejscu pieczątki, nadane numery inwentarzowe. Oprawiono nabytki folią samoprzylepną, głównie lektury. Rozmieszczono (ustawiono) książki na półkach w układzie działowo – alfabetycznym.
 • Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów: z końcem roku szkolnego 40 uszkodzonych woluminów zabezpieczono taśmą klejącą.

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowano prace związaną z  „przenoszeniem”  opisów ze starych papierowych ksiąg inwentarzowych i rejestrowanie ich w elektronicznej bazie danych MOL, rejestrację zakończono w styczniu 2023. Obecnie wszystkie zbiory i zasoby adiowizualne biblioteki są skomputeryzowane. Najbardziej pracochłonne było tworzenie formularzy bibliograficznych dla starych wydań i dokumentów w formie elektronicznej: słuchowych, muzycznych i audiowizualnych. Dlatego też, rejestracja zbiorów  była długoletnim działaniem, ale opłaciła się. Obecnie wszystkie „stare księgi”, mają odzwierciedlenie w rejestrze komputerowym. Rejestr wszystkich zbiorów w komputerowej bazie, ułatwia wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji o nich.

VI. PRACE ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE

 • Opracowanie rocznego planu pracy na rok szkolny 2022/2023
 • Dokumentowanie pracy biblioteki: prowadzenie dziennika bibliotecznego, sporządzanie kopii dokumentów finansowo-księgowych, sporządzanie  rocznego sprawozdania z wpływów dla księgowej, sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności biblioteki, sporządzanie statystyk czytelniczych.
 • Informowanie w zakresie dyżurów i pracy Biblioteki na stronie www biblioteki i szkoły, afiszami na parterze w  budynku, pokoju nauczycielskim i przed biblioteką.

VII. KOMPUTERYZACJA

 • Obsługa i aktualizowanie programu komputerowego MOL Optivum
 • Prowadzenie strony http://www.biblioteka.zsp-zakliczyn.pl                                                                                                                                                                              

Praca w bibliotece odbywała się zgodnie z ustalonymi godzinami pracy biblioteki w wymiarze 30 godzin i jednej godziny przeznaczonej na konsultacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odsłony: 1138