Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: sobota, 30 kwiecień 2022 Maria Soska Drukuj

74

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w MTPSz, któremu patronowali: Starosta Powiatu Tarnowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie.

Przewodnim celem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn było wychowawcze wzmocnienie postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz atencji do symboli Polski, symboli szkolnych i ceremoniału szkolnego.

 

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn przebiegał w dwóch etapach. 

PIERWSZY ETAP – konkurs wiedzy o państwowych symbolach Polski, symbolach szkolnych i ceremoniału szkolnego odbył się 07 kwietnia, w czytelni ZSP Zakliczyn.

Tabela 1

Tabela 2

DRUGI ETAP – konkurs umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry ze sztandarem odbył się 27 kwietnia, w auli ZSP Zakliczyn. W tym samym dniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom w obu kategoriach turnieju.

Tabela 4

Tabela 3

Drugi etap praktycznego konkursu poprzedzony został 20 kwietnia, szkoleniem pocztów sztandarowych. Szkolenie prowadził Pan Tadeusz Martyka członek zarządu OSP Zakliczyn.

Organizatorzy turnieju składają wyrazy wielkiego szacunku i wdzięczności za zaangażowanie w pracach jury konkursu teoretycznego: Pani Barbarze Daniel - historyk, bibliotekarz, emerytowany nauczyciel SP w Stróżach, Panu Bogdanowi Litwa  - historyk, emerytowany nauczyciel ZSP Zakliczyn, Pani Ewelinie Ruman - kustosz Gminnej Biblioteki publicznej w Zakliczynie.

Składamy wyrazy wdzięczności za czas i energię poświęconą na wyłonienie zwycięzców w konkursie praktycznym Pani Irenie Kusion Radnej Powiatu Tarnowskiego i Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, Panu Jarosławowi Zbrożek - SPT starszy Inspektor Oświaty w Tarnowie, Panu Tomaszowi Damian - Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Panu Tadeuszowi Trytek - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego OSP w Krakowie oraz Panu Sebastianowi Trytek - Naczelnik OSP Zakliczyn za pomoc w organizacji konkursu praktycznego  oraz opracowanie zasad przeprowadzenia i oceny musztry.

Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatu Tarnowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Zarządu OSP Zakliczyn za życzliwość, przychylność i pomoc w realizacji turnieju. Dziękujemy za patronat oraz sfinansowanie atrakcyjnych nagród dla młodzieży biorących udział w Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Wszystkim Laureatom, uczestnikom turnieju GRATULUJEMY. Nauczycielom i opiekunom składamy wyrazy wdzięczności za tak aktywny udział. 

Dziękujemy w imieniu naszych uczniów, nauczycieli i dyrekcji.

Dziękujemy Firmie Departament – Reklamy za wykonanie efektownych dyplomów i Panu Grzegorzowi Ziółkowskiemu z Zakliczyna za wykonanie przepięknych „kryształowych” statuetek.

Koordynator Turnieju

Odsłony: 1442