Statystyka i sprawozdanie

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: wtorek, 23 styczeń 2024 Maria Soska Drukuj

PIERWSZY SEMESTR

w roku szkolnym 2023/2024

I DANE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA dokumentów bibliotecznych

Liczba zapisanych uczniów w bibliotece: 522

Liczba czytelników-uczniów: 265

Liczba ogółem wypożyczonych książek i pomocy edukacyjnych: 737

Liczba wypożyczeń na jednego czytelnika: 2,78%

 2023 2024Statystyka semestr

Liczba wypożyczeń prezencyjnie według rejestru w zeszycie czytelni: 107 dokumentów, były to njczęściej edukacyjne pomoce do diagnozowania wiedzy i umiejetności uczniów oraz słowniki.

 

II Działania biblioteki szkolnej wspierające proces wychowawczy i edukacyjny

03.09.2022 (sobota) udział w gminnym „Narodowym Czytaniu”. Uczestnictwo z grupą uczniów z klasy 2 LO, 3 LO i 1 TGT w literackim wydarzeniu, które odbyło się w Lusławicach. Zwiedziliśmy arboretum wraz z przewodnikiem, który przybliżył nam historię pięknej ogrodowej przestrzeni, w której wypoczywał i tworzył Krzysztof Penderecki. Po spacerze w arboretum, przed gankiem lusławickiego dworu, wysłuchaliśmy fragmentów społeczno-obyczajowej powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w wykonaniu uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości. W Lusławicach spędziliśmy miło czas i uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu czytelniczym.

14.09.2023 (czwartek) odbył się Kiermasz podręczników. Przygotowanie i przeprowadzenie w czytelni akcji sprzedaży używanych podręczników. Głównym celem akcji, było umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom klas pierwszych i programowo wyższych. Kiermasz odbył się według zasad zawartych w regulaminie, który prezentowany był na stronie www biblioteki, na tablicy informacyjnej przed wejściem do biblioteki i na spotkaniu organizacyjnym ze sprzedającymi uczniami. W tym roku szkolnym na kiermaszu wystawiono 190 książek. Sprzedaż prowadzona była na każdej przerwie. Podręczniki, które nie znalazły nabywców w dniu kiermaszu, można było sprzedać za pomocą ogłoszenia internetowego lub tradycyjnego, które uczniowie umieścili na tablicy ogłoszeń przed biblioteką. Akcja od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Uczniowie mogli nabyć używane podręczniki w rozsądnej cenie lub odsprzedać te książki, których już nie potrzebują. Dzięki takiej akcji dajemy dobrym książkom drugie życie, oszczędzamy pieniądze i jesteśmy bardziej ekologiczni. Oczywiście przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, a w związku z tym biblioteka i szkoła nie uzyskuje żadnych korzyści finansowych z kiermaszu.

Od września do grudnia prowadzano Biblioteczną Gazetkę Tematyczną poświęconą różnym wydarzeniom. Przed biblioteką, we wrześniu uczniowie mieli możliwość poznać „Pejzaż w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”, w październiku dowiedzieć się „Co upamiętnia Dzień Edukacji Narodowej”, w listopadzie przeanalizować i dociec „Co my świętujemy? Czyli o co chodzi z tą Niepodległością!”, zgłębić „Dzieciństwo i młodość współtwórcy niepodległości - Józef Piłsudski patron naszej szkoły”, czytelniczo posmakować „Potraw i tradycji bożonarodzeniowych” oraz wziąć udział i zaprezentować „Selfie świąteczne”. Fenomenem gazetki szkolnej jest to, że jest doskonałym narzędziem edukacyjnym: uczy, inspiruje, promuje i zdobi przestrzeń czytelniczą szkoły. Zamieszczane też były bieżące komunikaty i informacje dotyczące działałń, akcji organizowanych w bibliotece, między innymi matur próbnych, które odbywały się w czytelni.

We wrześniu i listopadzie odbyły się zajęcia biblioteczne z uczniami klas pierwszych LO i Technikum. Przeprowadzone spotkania  miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki i zasobów bibliotecznych, zachęcenie do korzystania z cichej wydzielonej przestrzenią szkolnej, spokojnego miejsca do  samodzielnej nauki, gdzie  uczeń spotka się z fachową poradą i obsługą.  Dokonałam też prezentacji klubu młodzieżowego, miejsca do swobodnej wymiany myśli i realizowania kreatywnych pomysłów.

26 października (czwartek) udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Młodzież (52 uczniów) z liceum, technikum i szkoły branżowej uczestniczyła w wydarzeniu czytelniczym, mającym na celu zwiększenie świadomości na temat czytelnictwa i jego zalet oraz dostępu do książek. Jest to wyjątkowy festiwal promujący tradycyjną literaturę, edukacyjny, bo skierowany głównie do młodych osób. I to, co najbardziej zachęca do udziału w czytelniczej imprezie, to  podniesienie aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także wyjątkowa atmosfera, literackiego święta, z udziałem znakomitych autorów, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy. Bo „Czytać to bardziej żyć, pełniej i więcej doświadczać. Wyjazd do Krakowa odbył się pod opieką organizatorów, pani Anny Wypasek - Śledź i moją.

06 - 07 listopada w szkole odbyło się  szkolenie dla uczniów pocztu sztandarowego z wojskowej musztry i przekazania sztandaru. Szkolenie poprowadził druh Wieńczysław Pawłowski, który na co dzień pełni obowiązki gospodarza Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zakliczynie.

10 listopada (czwartek) - Święto Patrona Szkoły. Przygotowałam przedstawicieli klas pierwszych i zespół pocztu do przekazania sztandaru nowym reprezentantom pocztu sztandarowego. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych i na sztandar szkoły odbyło się według scenariusza opartego na regulaminie ceremoniału ślubowania ze sztandarem w reprezentacyjnych mundurach wojskowych. Był to najważniejszy punkt programu części oficjalnej akademii. Dodatkowo, w tym patriotycznym dniu, rano o ósmej, zespół pocztu sztandarowego pełnił wartę honorową przed pamiątkowymi tablicami pierwszego budynku ZSZ w Zakliczynie podczas złożenia okolicznościowych wiązanek przez Burmistrza Zakliczyna i Dyrektora naszej szkoły, a przed rozpoczęciem uroczystej akademii, przed szkołą - popiersiem Józefa Piłsudskiego. Zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów, a młodzież zapaliła lampiony na znak „wolności i pokoju”. Z  należytą też celebrą rozstawiono wartę honorową podczas wprowadzenia nowej postaci do  Galerii Wielkich Polaków, podnosząc w tym dniu rangę szkolnej uroczystości, święta patrona Szkoły i Narodowego Święta Niepodległości.

Od 21 do 24 listopada w czytelni obył się próbny egzamin maturalny z Operonem w czytelni, z czterech  przedmiotów (j. polski, matematyka, j. angielski i historia) dla liceum na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Celem  takiego sprawdzianu było przeprowadzenie diagnozy wiedzy i umiejętności przed właściwym egzaminem państwowym, który odbędzie się w maju. Nadzorowanie i czuwanie nad prawidłowością przebiegu sprawdzianu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyznaczonych godzinach. Na czas odbywającej się próbnej matury zostały zmienione godziny obsługi biblioteki.

Od 06 do 08 grudnia czytelni odbyła się próbna matura z CKE. Uczniowie ostatnich klas liceów, techników przystąpili do testu diagnostycznego oceniającego poziom przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2024. Na czas odbywającej się próbnej matury zostały zmienione godziny obsługi biblioteki.

III. Działania na rzecz szkoły i współpracy w środowisku lokalnym, wynikające z planu pracy szkoły

Opieka nad sztandarem i pocztem sztandarowym, który pełni zaszczytną funkcję reprezentacyjną. Reprezentowanie i uczestnictwo w szkolnych uroczystościach oraz w gminno -powiatowych i państwowych uroczystościach patriotyczno-religijnych w regionie:

01.09.2023. uroczysta inauguracja roku szkolnego w sali widowiskowo-sportowej, włączenie uczniów pocztu sztandarowego w organizację akademii zgodną z ceremoniałem i właściwą celebracją sztandaru.   

17.09.2023 reprezentowanie szkoły w powiatowej i gminnej uroczystości patriotycznej w Rudzie Kameralnej pamięci majora Jana Dubaniowskiego w rocznicę śmierci Żołnierza Niezłomnego. Udział w polowej mszy św. Zapalenie znicza w miejscu śmierci "Salwy"; złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra i jego żołnierzy w Rudzie; Uczestnictwo w refleksyjnym spotkaniu i wysłuchaniu wspomnień o majorze. Oglądnięcie inscenizacji historycznej  walk NSZ w Małopolsce przygotowaną przez grupę rekonstrukcyjną harcerzy „Żandarmeria” z Tarnowa.

24.09.2023  reprezentowanie szkoły w powiatowej i gminnej uroczystości patriotycznej w Jamnej 79.  rocznicę pacyfikacji wsi i bitwy batalionu „Barbara” 16 p. AK. Złożenie hołdu i kwiatów u stóp pomnika ofiar, uczestnictwo w mszy św. odprawionej w kościele pw. MB Niezawodnej Nadziei, udział w spotkaniu integracyjno-refleksyjnym koło Domu bł. Czesława. Spotkanie miało na celu budzenie świadomości i poznawanie prawdy o historii własnego regionu. Wzmacnianie właściwych postaw patriotycznych.

08.10.2023 od 9:00 do 13:00 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości patriotycznej w Woli Sróskiej 79. rocznicy ataku hitlerowskiego na szpitalik partyzancki AK w lasach Woli.  Udział w apelu poległych partyzantów i  zapalenie znicza na pomniku poległych partyzantów AK. Udział w polowej mszy koło leśnego szpitalika. Cel:  Kreowanie szacunku wobec tradycji, przeszłości, symboli narodowych, promowanie postaw patriotycznych. Od godz. 14:00 udział w gminnej uroczystości patriotycznej w Charzewicach pamięci poległych żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich podczas bitwy 19 listopada 1914 roku. Oddanie honorów, udział w polowej mszy w „Czarnym lesie”. Utrwalenie wiedzy o wydarzeniu historycznym z pierwszej wojny światowej.

29.10.2023 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości patriotycznej w Słonej 79. rocznicy ataku hitlerowskiego na pluton ,,Radomyśl" batalionu „Barbara” 16 p. Armii Krajowej. Złożenie hołdu u stóp pomnika ofiar, zapalenie zniczy przez uczniów, uczestnictwo w polowej mszy św. odprawionej w intencji poległych żołnierzy. Refleksja w miejscu pamięci, utrwalanie wiedzy o walce zbrojnej partyzantów w Słonej.

11.11.2023 reprezentowanie szkoły w gminnej uroczystości w Zakliczynie. 105 rocznica Odzyskania Niepodległości. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie. Manifestacji na rynek pod pomnik pomordowanych i poległych za Ojczyznę, apelu poległych. Oddanie honorów i zapalenie lampionu u stóp pomnika. Udział w uroczystym odebraniu statuetki dla szkoły, za zajęcie pierwszego miejsca w Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn.

Od 05 do 10 października koordynowanie z panem W. Chrobakiem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych Powiatu Tarnowskiego i Gminy Zakliczyn.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są: Anna Wieloszyńska, Oliwia Mikołajczyk, Marcel Budzyński z klasy 2 LO,  Krystian Ziółkowski z 2TMB, Kasia Toboła, Ania Latkowska i Dawid Styczeń z 1 TGT oraz Szymon Michalik z 1 TBM. Zakończyli  reprezentacyjną funkcję oraz zaszczytną służbę w szkolnym poczcie sztandarowym: Filip Rzepecki 3TBM (zakończył w 2 klasie), Magdalena  Markowicz (zakończyła w 1 klasie), Julia Korzeniowska, Natalia Cepiga, Paulina Mytnik (zakończyły w 2 klasie), Natalia Stanuszek, Justyna Jankoś uczniowie z klasy 3 LO, oraz  Konrad Gierałt z klasy 3B zakończyli służbę w 3 klasie. Prezentowanie sztandaru szkolnego przed każdą oficjalną uroczystością było poprzedzone szczegółowym instruktażem i praktycznymi ćwiczenia z zakresu ceremoniału i musztry wojskowej. Służba w Poczcie Sztandarowym to jedna z najbardziej zaszczytnych, ale i niełatwych funkcji, jaką przyjąć może na siebie uczeń. Praca, bo tak trzeba ją nazwać, dla całej społeczności szkolnej wymaga odpowiedzialności, dojrzałości, sumienności, samodyscypliny, punktualności i obowiązkowości. Z pewnością nie jest to funkcja dla każdego, dlatego wybierają ją wyjątkowi uczniowie. Pierwsze miesiące roku szkolnego 2023/2024 były bardzo pracowite dla naszego Szkolnego Pocztu Sztandarowego, który godnie reprezentował społeczność szkolną podczas wielu uroczystości. Czasami wymagały one od młodzieży stawienia się w określonym miejscu w godzinach czy w dniach wolnych od zajęć. I tylko nieliczni uczniowie, byli w stanie podołać wypełniając niełatwe obowiązki pełne wyrzeczeń, często w trudnych warunkach pogodowych. Dlatego wymienionym uczniom należą się szczególne podziękowania i słowa uznania za poświęcony wolny czas, zawsze wzorową postawę, nienaganną prezencję oraz gotowość do reprezentowania szkoły. Należy dodać też,  że przez dwa lata część zespołu brała udział w powiatowo-gminnym Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych godnie reprezentując naszą szkołę, zdobywając dwie statuetki. Miało to miejsce, w 2022 roku zgłoszony zespół pocztu sztandarowego zajął drugie miejsce, a w 2023 roku kolejny zgłoszony zespół zajął pierwsze miejsce w turnieju. Udowodnili, że potrafią pogodzić obowiązki uczniowskie z pracą dla całej społeczności szkolnej i dodatkowo zdobywać tak zaszczytne nagrody.

IV SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE

  • Udział w radach pedagogicznych: potwierdzone listą obecności.
  • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ZSP potwierdzone listą obecności.                                                                                                                                                         

V PRACE ZWIĄZANE ZE ZBIORAMI

  • Gromadzenie: od stycznia do grudnia 2023 r. zakupiono 89 książek klasycznej literatury, uzupełniając lektury do nowej podstawy programowej.
  • Ewidencja zbiorów: Wpisu nabytków do głównej księgi inwentarzowej MOL Optivum [Księgi inwentarzowe - egzemplarze] dokonano na podstawie otrzymanych książek i rachunków (faktur VAT). Rachunki opisano i przekazano do księgowości - w bibliotece przechowuje się kopie zaksięgowanych faktur wg. art. 112aa ust. 1.
  • Opracowanie zbiorów: Bieżące nabytki skatalogowano w komputerowym systemie „ MOL” – do każdej książki sporządzono opisy bibliograficzne zgodnie z obowiązującą normą BN, umożliwiające zidentyfikowanie zakupiony dokument. Oznakowano każdy egzemplarz okrągłą pieczęcią biblioteczną w trzech miejscach (na odwrocie karty tytułowej, wybranej stronie i na końcu tekstu), odręcznie wpisano w miejscu pieczątki, nadane numery inwentarzowe. Oprawiono nabytki folią samoprzylepną, głównie lektury. Rozmieszczono (ustawiono) książki na półkach w układzie działowym – alfabetycznym.
  • Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów: 20 uszkodzonych woluminów lektur zabezpieczono taśmą do naprawy książek.

W pierwszym semestrze 2023/2024 wykonano pracę związaną z porządkowaniem nieaktualnych podręczników (po gimnazjum), które następnie planuje się zdjąć z ewidencji biblioteki w myśl art. 22aj ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i  bibliotek szkolnych.

VI PRACE ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE

  • Opracowanie rocznego planu pracy na rok szkolny 2023/2024
  • Dokumentowanie pracy biblioteki: prowadzenie dziennika bibliotecznego, sporządzanie kopii dokumentów finansowo-księgowych, sporządzanie  do księgowości rocznego sprawozdania z wpływów, sporządzanie semestralnego sprawozdania, sporządzanie statystyki czytelniczej.
  • Informacje w zakresie dyżurów i pracy biblioteki, zamieszczono na stronie www szkoły w zakładce  biblioteka,  pokoju nauczycielskim i na drzwiach przed wejściem do biblioteki.

VII KOMPUTERYZACJA

Praca w bibliotece odbywała się zgodnie z ustalonymi godzinami pracy biblioteki w wymiarze 30 godzin i jednej godziny przeznaczonej na konsultacje.

Odsłony: 1033