Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Kategoria: ZSP Zakliczyn Opublikowano: środa, 29 maj 2024 Maria Soska Drukuj

 

 Logotyp NPRCZ 250roz  

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych w  tym lektur i elementów wyposażenia biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Wartość zadania realizowanego przez Powiat Tarnowski wynosi 20 000 zł, w tym dofinansowanie 16 000 zł i wkład własny 4 000 zł, tj. 20% wartości zadania.
Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Powiat Tarnowski, który jest organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe przystąpił w 2024 roku do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3 .

Program dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki szkolne i pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Realizacja zadania zaplanowana jest do 31 grudnia 2024 r.
W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych oraz lektur szkolnych,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e-booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki,
c) realizację działań promujących czytelnictwo:
• zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
• organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Dzięki dofinansowaniu wkrótce przestrzeń biblioteki zostanie zmodernizowana a zasoby naszej biblioteki wzbogacą się o nowe pozycje, które pozwolą Wam rozwijać zainteresowania.

plakat NPRCZ na www

 

 

 

Odsłony: 63